Strečing nie je stratou času

Aké sú hlavné účinky jogy na naše telo?

Joga učí, že pokoj a spokojnosť môžeme dosiahnuť jedine vyrovnanosťou celej našej bytosti na všetkých úrovniach existencie. Metódy a techniky Jogy ponúkajú cestu ako uviesť všetky aspekty človeka do dokonalej rovnováhy. Vedú nás postupne a systematicky telesnými pozíciami (ásany), dychovými cvičeniami (pránajáma), relaxáciou, rozjímaním (dhjána) a pozitívnym spôsobom myslenia k fyzickému zdraviu, pokoju a poznaniu seba samého. Pomáhajú nám tiež vzdať sa ilúzii a komplexov, ktoré stoja ako prekážky na našej ceste ku šťastiu a naplnenému životu.

Akú úlohu tu zohráva strečing?

Strečing (naťahovanie, alebo rozťahovanie) je pre naše telo dôležitý. Význam strečingu je hlavne kompenzačný a regeneračný. Hlavnou úlohou strečingu je ponaťahovať skrátené svaly, čím sekundárne pôsobí aj na rozvoj kĺbovej pohyblivosti a celkové fyzické zdravie.

A keď dôjde k spojeniu týchto dvoch cvičení...?

Spojením jogy a strečingu je práve Stretch Yoga. Ide o jogu obohatenú o strečingové cvičenia pomáhajúce k dosiahnutiu jednotlivých ásan, ktoré účinne pôsobia najmä na funkcie vnútorných orgánov a pohybového aparátu, na chrbticu, kardiovaskulárny, endokrinný i centrálny nervový systém.

Copyright Reebok © 2018       
Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB